3Q Củ Hành 3D – Phó bản: Tân Dã Chiến (Fix Lỗi) – Truyền Kỳ (Thám Tử Quân Tào) – 355K TB – Đi 1 mìnhXét về 365K TB là không phải vì Mộng Cảnh Giang Hạ năng lực chiếc thuyền dựa vào 1 trong 5 phương án – ải có thần binh chiến trường cao nhất. Còn đây là phương án đang mặc có ghi số thần binh.
Fix Lỗi 0:02 Đứng gần NPC Trương Phi được BUFF tăng 5000 tấn công, giảm 25% chịu sát thương, thêm skill bị động phân tán.
0:12 Diệt Thám Tử Quân Tào bắt đầu 30 giây trận đấu sẽ tăng độ khó, chỉ có Truyền Kỳ mới xuất hiện. Sau khi diệt, tất cả lính, BOSS của Tào Nhân ở 2 công tăng gấp 5 lần năng lực so với bình thường. Kiến nghị năng lực mạnh, 30 tầng HP Căn Cứ, 30 tầng hồi HP,…
Duy trì thêm thời gian (không xuất binh đợt tiếp theo nhanh): 1:38, 24:45
0:46 Đợt 1
6:57 Đợt 2
13:08 Đợt 3
18:18 Đợt 4
19:30 Đợt 5
20:56 Đợt 6
23:37 Đợt 7
28:48 Đợt 8
30:30 Đợt 9

Nguồn: https://3qtruyenky.vn/

4 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *