3Q Củ Hành 3D – Phó bản: Xích Bích Liên Hoàn Kế – Truyền Kỳ – 365K TB – Đi 1 mình + 10 Tầng Gió ĐôngKhông nên làm theo, chỉ thử thách xem vượt qua không.
Độ khó Truyền Kỳ, vật phẩm mua Gia Cát Lượng Vô Địch tại Cửa Hàng và hiệu lực vô địch duy trì 100 giây (Bán lại sau 120 giây). 1:27
Độ khó Khó trở lên, Bàng Thống tặng đạo cụ Phượng Hoàng Viêm Phách. (1:03​)
Độ khó Khó trở lên, quân lính của Lí Điển tử vong sẽ tạo ra Tịch Lịch Hỏa gây sát thương và choáng trong phạm vi. (2:52)
Độ khó Khó trở lên, Mộng Yểm Ma Linh vào Cấm Chế sẽ sản sinh ra Mộng Yểm Quỷ Kỵ cực kỳ mạnh. (10:43)
Độ khó Truyền Kỳ, sau khi tiêu diệt Tịch Thú, một thời gian sau xuất hiện BOSS Vua Nấm Lửa (9:28, 14:20)
Độ khó Truyền Kỳ, có tỉ lệ thấp ra Mộng Ma-Cực ẩn khi Bàng Thống thí triển Phép Thuật.

Nguồn: https://3qtruyenky.vn/

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *