3Q Củ Hành – Event Quán Quân Chí Tôn (Chỉ Lấy Skin Ưu Thế + Chọn 4 Đồ Thành Tựu Đạt 100% Chương 7)0:00 Giới thiệu Quán Quân Chí Tôn
7:13 Nhiệm Vụ Thức Tỉnh Trang Bị (Đợi phiên bản Tính năng Cường Hóa Mệnh Hồn (Cường hóa +16 đến +39)
19:07 Nhiệm Vụ Quán Quân
20:01 Kiểm Tra Tính Năng
20:40 Shop Đổi Thưởng
24:56 Nhiệm Vụ Hoàn Trả
29:22 Giới Thiệu Cường Hóa khi kích hoạt Skin mới
32:05 Chỉ Lấy Skin Ưu Thế (Theo đa số người dùng)
41:43 Vương Đạo Đại Tông Sư*Tào Tháo
47:11 Tinh Nguyệt Đại Tông Sư*Hoàng Nguyệt Anh
49:49 Ngự Thú Đại Tông Sư*Tôn Kiên
51:54 Bạo Tẩu Tân Nương*Quan Phượng
57:00 Lấy 4 Đồ Thành Tựu Chương 7
1:01:04 Sử dụng Thiên Chinh*Càn Khôn Bí Quyển

Nguồn: https://3qtruyenky.vn/

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *