3Q Trung Quốc | Bồng Lai Kiếp*Tiên Cảnh – Rank SS (Cực Tiên*Viên Thiệu [Hoàn Hảo] – Luyện Ngục)Trang bị cần để vượt ải độ khó tối đa để rớt đồ:
+ Luôn kích hoạt nâng cấp quái Khu Thu Thập Điểm khi diệt Thái Cực Thiên Đạo Thú. (Nếu quái nhỏ, BOSS có HP dưới 90% mà diệt BOSS Thái Cực thì quái đó không nâng cấp).
+ Set Chương 7 trở lên có chúc phúc +15.
+ Thần Tinh Vẫn
+ Ấn Ngũ Sắc Thiên Chinh trở lên.
+ Tất cả thành viên kích hoạt skin Tấm Lòng Cao Cả*Quan Vũ
+ Thêm 1 số Pet + Danh hiệu tăng một ít.
+ Tướng đó có Skin BUFF tăng thêm đối với Thánh Giáp.
+ Đều tiêu hao Quân Lương để mua Trang Bị (Không tính Tướng Hỗ Trợ).
+ Phân người chơi biết lure quái, BOSS trước khi BOSS Thái Cực tử vong.
– Team cỡ Thần Binh Chiến Trường trên 310000.
– Để BOSS Luyện Ngục xuất hiện cần 10000 Điểm Thu Thập, thành viên trong đội tử vong dưới 3 lần, Khu Thu Thập dưới 6 phút.
0:48 Khu này để BUFF Tổ Đội nếu có Trang Bị Thần trở lên có ký hiệu S loại Sinh Tồn, Phép, Vật Lý (Ví dụ giống vật phẩm trang bị có ghép với Thần Thiên Thư Quyển hoặc Thần Diệu trở lên) (Vô hiệu Trang Bị Thần*Quỷ Mã Thiên Hành và Thần*Niết Hỏa Thiên Sư trở lên) vào khu đó sẽ được loại BUFF cho Tổ Đội.
1:03 1:18 1:24 Nếu có 1 thành viên vào 1 trong 3 khu và đứng đó trong 1 giây sẽ kích hoạt 1/3 xuất hiện Thái Cực Thiên Đạo Thú để nâng cấp quái và điểm thu thập.
1:47 Phân công ra lure tất cả quái, BOSS về cổng Thái Cực để diệt nhanh khi BOSS Thái Cực tử vong dễ dàng thu thập nhiều điểm tránh quá 6 phút sẽ thành BOSS Cao Cấp.
2:38 Tìm quái và BOSS để kiếm thểm điểm thu thập.
Lúc bắt đầu trận trong SHOP có bán Viêm Ma Diệm giá 1 vàng và ??? Quân Lương tránh tữ vong rớt đánh giá và BOSS hình dạng.
Trong 10 phút diệt BOSS Cực Tiên, nếu tất cả thành viên tử vong hết dạng 9999 giây hồi sinh và quá 10 phút xem như thua trận và ra phòng, không được vật phẩm.
Trong khu Điểm Thu Thập, cần tối thiểu thu thập 4000 điểm mới khiêu chiến BOSS Cực Tiên hoặc thu thập thêm để BOSS nâng cấp nhưng cũng ảnh hưởng về thành viên tử vong và thời gian đang thu thập.
BOSS Cực Tiên có loại khác nhau cần:
+ Cực Tiên*Viên Thiệu [Hư Nhược] Rank B: Tích lũy 4000 điểm, Tổ đội tử vong dưới 15 lần, Thời gian: Dưới 30 phút
+ Cực Tiên*Viên Thiệu [Hoàn Hảo] – Tăng Trưởng Rank A: Tích lũy 6000 điểm, Tổ đội tử vong dưới hoặc bằng 10 lần, Thời gian không quá 22 phút
+ Cực Tiên*Viên Thiệu [Hoàn Hảo] – Cao Cấp Rank S: Tích lũy 8000 điểm, Tổ đội tử vong dưới hoặc bằng 5 lần, Thời gian không quá 14 phút
+ Cực Tiên*Viên Thiệu [Hoàn Hảo] – Luyện Ngục Rank SS: Tích lũy 10000 điểm, Tổ đội tử vong dưới hoặc bằng 3 lần, Thời gian không quá 6 phút

Nguồn: https://3qtruyenky.vn/

3 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *