Anh Ba Phải | Thử Thách Tạo Hình Trên Cát Bằng Ống Hút | Character creation in the sand

Anh Ba Phải | Thử Thách Nhảy Xa – Cười Ra Nước Mắt | Long Jump Challenge

Anh Ba Phải | Thử Thách Người Cuối Ngưng Tập Thể Dục Thắng 2 Triệu | Exercise challenge

Anh Ba Phải | Người Cuối Cùng Ngừng Ăn Xúc Xích Thắng 2 Triệu | Challenge to eat more sausages

Anh Ba Phải | Thử Thách Người Cuối Cùng Ngâm Mình Trong Cát | buried in the sand

Anh Ba Phải | Vua Đầu Bếp – Tìm Ra Vua Gà Ăn Mày | Chicken king covered the ground

Anh Ba Phải | Thử Thách 72H Phần 3 Bốc Thăm Cắm Trại – Sinh Tồn | 72H Challenges

Anh Ba Phải | Phần 2 Thử Thách 72H Bốc Thăm Cắm Trại Ngoài Đồng- 24H Ăn Bánh Quy | 72H Challenge

Anh Ba Phải | 14 Ngày Sau Cách Li – Giới Thiệu Từng Thành Viên

Anh Ba Phải | Thử Thách 72H Bốc Thăm Cắm Trại – Phần 2 | Ăn Đồ Ăn Đóng Hộp | 72H Challenges

Anh Ba Phải | Thử Thách Làm Thau Trà Sữa Lớn Nhất Trái Đất 70 Lít | Huge Milk Tea

Anh Ba Phải | Thử Thách 72H Cắm Trại Ngoài Đồng – Phần 3 | Ngày Thứ 3 Sinh Tồn | 72h Challenge