GAME 786: Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Lậu (Android,PC) | Max KNB – Max Vip – 510 tệ Nạp/Ngày [HEOVKT]

GAME 787: DAI HIEP TRUYEN KY Open S1 – 17h 7/9 (Android,PC) | Vô Số KNB – Vip – Tướng Vip [HEOVKT]

KBHT (GOING MERRY) 90: Bản Eng _ Tổng Code Vip Tháng 9 – 4000 KC – 3000 Điểm Haki – Dá lv4 [HEOVKT]

GAME 729: Hỏa Chí Anh Hùng Open S2 – 15h – 24/8 (IOS,Android,PC) | 17M KNB – KNBK – Vip 10 [HEOVKT]

GAME 769: NaTra Ma Đồng OPEN S5 – 8H 3/9 (IOS,Android,PC) | Đua Top Nhận 50Tỷ KNB -1Tỷ KNB [HEOVKT]

GAME 775: Rồng Thần Huyền Thoại VH (Android,PC) | Quay 40 Vé Quay Tướng & Cái Kết [HEOVKT]

GAME 766: Hỏa Chí Anh Hùng Open S4 – 8h -2/9 (IOS,Android,PC) | Free 20M KNB – KNBK – Vip10 [HEOVKT]

GAME 745: Tân Pica Huyền Thoại Lậu (Android,PC) | KC – Vip – 700 Tệ/Tháng – Tướng UR, MR [HEOVKT]

GAME 767: Nhất Kiếm 3D Open S6 14h – 2/9 (Android,PC) | Train Full KNB – 150M KNB – Vip 23 [HEOVKT]

Stream Stream Đại Chiến Nhẫn Giả Lậu (Android,PC,IOS) |Tiêu 700000 KC & Tám Chuyện Học Đườg [HEOVKT]

GAME 750: Thần Khúc Xạ Điêu Open S6/10h/28/8 (Android,PC) | 20M KNb – Vip – LV150 – Tướng [HEOVKT]

GAME 748: BÁ VƯƠNG CHI LỘ Open S3 -11h -29/8 (IOS,Android,PC) | Free KC – KCK – Vip9 – Xu [HEOVKT]