30 Comments

  1. Có lẽ kẻ phản diện và cũng là trùm cuối mạnh nhất trong phim là E chan, khả năng đánh trúng tâm lý con người, đọc vị nạn nhân, thao túng nạn nhân, biết dùng lòng tốt để nạn nhân sập bẫy, nói chung là một cách giết người hoàn hảo và đầy khôn ngoan. Và cách này có thể giết được cả một tập thể lớp. Nếu nó nằm trong những tập phim bị đánh mất thì creepypasta này rất hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *