21 Comments

  1. Tự tử là chốn chạy,nếu thích cũng chẳng ai giữ,nếu chẳng may tự tử ko chết người ta vẫn cứu.nghe câu này nhé"hận đời tự tử ao sâu.vén quần lội xuống, gếch đầu gộc tre".thế chắc là chết chắc…

  2. Lũ NS quá khốn nạn, tiền từ thiện là của MTQ gửi làm từ thiện. Buộc phải công khai sao kê, thế mà chúng quanh co không làm.Rất mong pháp luật làm sáng tỏ cho người dân. Không thể để lũ NS khốn kiếp ĂN CHẶN dễ dàng thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *