27 Comments

  1. Chị ơi cách tính tuổi chớ k giống người 1 phút của người =7 phút của chó từ đó chị có thể tính được tuổi của chớ chị có thể lên mạng tìm hiểu thêm😀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *