37 Comments

  1. Em phát hiện anh béo sử dụng auto câu em sẽ không bỏ qua chuyện này và sẽ báo lên nhà phát hành
    1:quá mất công bằng
    2:mất ý thức
    Game đã ra.những thông báo chính kon sử dụng chương trình thứ 3 nhưng a vẫn sử dụng và chuyện đó sẽ không còn xảy ra nữa khi em xem đc gần như là hết video của anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *