Tin Thế Giới Tối 2/8 | Trung Quốc Vỡ Trận Dự Án Nghìn Tỷ Đô Chống Lũ Lụt Thảm Bại. Tỷ Người Tức GiậnCảm Ơn Các bạn đã theo dõi.
Hãy nêu cảm nhận của mình bằng cách comment ngay bên dưới, nhớ like, share và subcriber để cùng cập nhật những TIN TỨC BIỂN ĐÔNG mới nhất nhé
👉 Youtube:
Các tin tức nóng An Ninh Xã Hội:
Các tin tức nóng Thế Giới:
#tn24hol #tintuc #tinthegioi #tinthoisu #biendong #trungquoc #Ukraine #Nga #My #lulut2021 #luluttrungquoc

Nguồn: https://3qtruyenky.vn/

13 Comments

 1. Châu chấu, những dòng sông nước chảy như máu, bệnh dịch, hạn han, lủ lụt, các điềm lạ, động đất.. là báo hiệu tận thế
  Sắp tận thế lúc 15 giờ
  Phản Kito là ĐGH x

 2. X
  Xx cc
  V
  vvx

  X x
  Xv
  2v v x
  X
  Xx
  V X
  Vx
  Vvxv x

  X v v
  Vx vx
  c x
  V xxv
  v xv

  xv .x
  X
  V vx
  X
  Vx
  x
  x
  vx
  V xv
  xv x
  XV
  X
  v
  Xv xxv

  X v 2x
  V vx
  X
  TV box
  X x vvx
  X x
  X
  X V

  x
  VX2v4 x
  v vxv x v
  X vv
  xxi
  x
  x
  ccvzôê v cv x
  v v
  xvxvêôx
  xx
  xxi
  c x
  x
  vx
  x vx

  Xv x
  v
  x v
  xv x
  xxqz ôêvv x

  Xx
  x

  Vv x
  v
  x
  x v v
  v xxvv
  v
  X
  v
  x XV
  x
  qx24
  x x
  x
  x xv
  x v
  x
  xxv
  v x

  Xv x v x
  v 2x
  x
  x
  x x
  42 CV
  xvxv x
  x
  v vx
  x
  xvx
  v x
  v xv
  v 42
  x
  vx
  x
  xv

  x24
  x
  x x
  x
  x v
  x v x
  v
  x v 24 x
  vv x x
  v x
  v x
  v x

  is x
  x
  vv v x
  v x
  x
  vvxv

  X vvx v
  x
  vx
  c
  v x
  x
  v xv
  X
  xv
  24
  x
  xvx
  z.xx
  vvx x
  xx
  vvxv

  X
  vx 24v x
  x v
  x
  v x
  v244v x
  xv v x
  xv xxx v x
  X

  v xv
  x
  x
  24xx
  x
  v42x
  x

  vx
  X
  x
  x v 24x
  x
  v vx x
  x x
  v
  V x

  X v
  xxi
  x Vv
  x v
  x
  xv x
  v x

  X z
  vx
  Xv

  Z v v x
  Vv x

  Vx v
  xx v x
  vx
  2

 3. X
  Xx cc
  V
  vvx

  X x
  Xv
  2v v x
  X
  Xx
  V X
  Vx
  Vvxv x

  X v v
  Vx vx
  c x
  V xxv
  v xv

  xv .x
  X
  V vx
  X
  Vx
  x
  x
  vx
  V xv
  xv x
  XV
  X
  v
  Xv xxv

  X v 2x
  V vx
  X
  TV box
  X x vvx
  X x
  X
  X V

  x
  VX2v4 x
  v vxv x v
  X vv
  xxi
  x
  x
  ccvzôê v cv x
  v v
  xvxvêôx
  xx
  xxi
  c x
  x
  vx
  x vx

  Xv x
  v
  x v
  xv x
  xxqz ôêvv x

  Xx
  x

  Vv x
  v
  x
  x v v
  v xxvv
  v
  X
  v
  x XV
  x
  qx24
  x x
  x
  x xv
  x v
  x
  xxv
  v x

  Xv x v x
  v 2x
  x
  x
  x x
  42 CV
  xvxv x
  x
  v vx
  x
  xvx
  v x
  v xv
  v 42
  x
  vx
  x
  xv

  x24
  x
  x x
  x
  x v
  x v x
  v
  x v 24 x
  vv x x
  v x
  v x
  v x

  is x
  x
  vv v x
  v x
  x
  vvxv

  X vvx v
  x
  vx
  c
  v x
  x
  v xv
  X
  xv
  24
  x
  xvx
  z.xx
  vvx x
  xx
  vvxv

  X
  vx 24v x
  x v
  x
  v x
  v244v x
  xv v x
  xv xxx v x
  X

  v xv
  x
  x
  24xx
  x
  v42x
  x

  vx
  X
  x
  x v 24x
  x
  v vx x
  x x
  v
  V x

  X v
  xxi
  x Vv
  x v
  x
  xv x
  v x

  X z
  vx
  Xv

  Z v v x
  Vv x

  Vx v
  xx v x
  vx
  2

 4. X
  Xx cc
  V
  vvx

  X x
  Xv
  2v v x
  X
  Xx
  V X
  Vx
  Vvxv x

  X v v
  Vx vx
  c x
  V xxv
  v xv

  xv .x
  X
  V vx
  X
  Vx
  x
  x
  vx
  V xv
  xv x
  XV
  X
  v
  Xv xxv

  X v 2x
  V vx
  X
  TV box
  X x vvx
  X x
  X
  X V

  x
  VX2v4 x
  v vxv x v
  X vv
  xxi
  x
  x
  ccvzôê v cv x
  v v
  xvxvêôx
  xx
  xxi
  c x
  x
  vx
  x vx

  Xv x
  v
  x v
  xv x
  xxqz ôêvv x

  Xx
  x

  Vv x
  v
  x
  x v v
  v xxvv
  v
  X
  v
  x XV
  x
  qx24
  x x
  x
  x xv
  x v
  x
  xxv
  v x

  Xv x v x
  v 2x
  x
  x
  x x
  42 CV
  xvxv x
  x
  v vx
  x
  xvx
  v x
  v xv
  v 42
  x
  vx
  x
  xv

  x24
  x
  x x
  x
  x v
  x v x
  v
  x v 24 x
  vv x x
  v x
  v x
  v x

  is x
  x
  vv v x
  v x
  x
  vvxv

  X vvx v
  x
  vx
  c
  v x
  x
  v xv
  X
  xv
  24
  x
  xvx
  z.xx
  vvx x
  xx
  vvxv

  X
  vx 24v x
  x v
  x
  v x
  v244v x
  xv v x
  xv xxx v x
  X

  v xv
  x
  x
  24xx
  x
  v42x
  x

  vx
  X
  x
  x v 24x
  x
  v vx x
  x x
  v
  V x

  X v
  xxi
  x Vv
  x v
  x
  xv x
  v x

  X z
  vx
  Xv

  Z v v x
  Vv x

  Vx v
  xx v x
  vx
  2

 5. X
  Xx cc
  V
  vvx

  X x
  Xv
  2v v x
  X
  Xx
  V X
  Vx
  Vvxv x

  X v v
  Vx vx
  c x
  V xxv
  v xv

  xv .x
  X
  V vx
  X
  Vx
  x
  x
  vx
  V xv
  xv x
  XV
  X
  v
  Xv xxv

  X v 2x
  V vx
  X
  TV box
  X x vvx
  X x
  X
  X V

  x
  VX2v4 x
  v vxv x v
  X vv
  xxi
  x
  x
  ccvzôê v cv x
  v v
  xvxvêôx
  xx
  xxi
  c x
  x
  vx
  x vx

  Xv x
  v
  x v
  xv x
  xxqz ôêvv x

  Xx
  x

  Vv x
  v
  x
  x v v
  v xxvv
  v
  X
  v
  x XV
  x
  qx24
  x x
  x
  x xv
  x v
  x
  xxv
  v x

  Xv x v x
  v 2x
  x
  x
  x x
  42 CV
  xvxv x
  x
  v vx
  x
  xvx
  v x
  v xv
  v 42
  x
  vx
  x
  xv

  x24
  x
  x x
  x
  x v
  x v x
  v
  x v 24 x
  vv x x
  v x
  v x
  v x

  is x
  x
  vv v x
  v x
  x
  vvxv

  X vvx v
  x
  vx
  c
  v x
  x
  v xv
  X
  xv
  24
  x
  xvx
  z.xx
  vvx x
  xx
  vvxv

  X
  vx 24v x
  x v
  x
  v x
  v244v x
  xv v x
  xv xxx v x
  X

  v xv
  x
  x
  24xx
  x
  v42x
  x

  vx
  X
  x
  x v 24x
  x
  v vx x
  x x
  v
  V x

  X v
  xxi
  x Vv
  x v
  x
  xv x
  v x

  X z
  vx
  Xv

  Z v v x
  Vv x

  Vx v
  xx v x
  vx
  2

 6. qủa báo cũa china đã đến. chẳng có cái gi gọi là lủ lục lịch sử nghìn năm. tụi nó xã đập nước mà không báo cho dân + mưa lớn. gây ngập lục cao dân chết nhiều qúa rồi ccp đổ thừa cho thiên tai. it́ nhất 10k chết mạnh ai nấy chạy tội
  đọc tin mà không biết phân biệt tin dom thì toi

 7. CHẾ ĐỘ CS TẦU CỘNG LÚC NÀO CŨNG TƯỞNG RẰNG MÌNH LÀ ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ NHƯNG THỰC TẾ LÀ RẤT TỆ VÌ SAO ?LÀM CÔNG TRÌNH VỚI TẦM VÓC QUỐC GIA LẠI GIẢI QUYẾT PHẦN NGỌN CỦA TH PHỐ NGU SI CHỨ THÔNG MINH CÁI CON C GÌ ?NHÌN NGUỒN NƯỚC CHẢY NGAY ĐƯỜNG HẦM TA THẤY ĐỎ AU LÀ NƯỚC TỪ TRÊN NÚI ĐỔ XUỐNG CÒN NƯỚC NGẬP XA THÀNH PHỐ THÌ ĐEN NGÒM CHỨNG TỎ TRONG KHU DÂN CƯ ĐỔ RA ,THỦY ĐIỆN TRÊN NÚI CAO ĐƯỢC XẢ RA ĐỂ CỨU NGUY ĐẬP NÊN CÓ HIỆN TƯỢNG ĐÓ ĐƯỜNG HẦM CÓ CHỨA ĐƯỢC XE HƠI CHẠY ,XE LỬA CHẠY CHIỀU DÀI KHOẢNG 30_40 CÂY SỐ LÀ MÁNG THOÁT NƯỚC NHƯNG KG THOÁT ĐƯỢC NƯỚC MỘT CÁCH MAU LẸ HAY KHỐI LƯỢNG NƯỚC ĐỔ XUỐNG QUÁ LỚN VÀ QUÁ NHANH LÀM NHÂN DÂN XE CÁC LOẠI ,XE LỬA KG KỊP ĐUA CHẠY THOÁT THÂN THÌ GỌI LÀ TRỊNH CHÂU THPHÔ NGU SI MỚI ĐÚNG ,NẾU KG GIẢI THOÁT ĐƯỢC CÁI ĐẬP THỦY ĐIỆN ĐÓ TRONG ĐỢT CAO ĐIỂM MƯA NÀY CÒN CHẾT DÀI DÀI NHA ,VẬY TẦU CỘNG KG PHẢI LÀ ĐỈNH CAO TÍ TẸO KG ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *